BellCom A/S
BellCom A/S er blevet til Q4 Web A/S
BellCom A/S driver fremover virksomhed under det ny navn

Q4 Web A/S

Med henblik på at undgå enhver misforståelse, skal det understreges, at BellCom Open Source ApS i Kolding ikke ændrer navn


BellCom A/S

BellCom A/S becomes Q4 Web A/S

               BellCom A/S has changed name and will in the future be known under the new name

Q4 Web A/S

In order to avoid misunderstandings it should be noted that BellCom Open Source ApS in Kolding is not changing its name.